×

Thoả thuận sử dụng

Thứ ba, 14 Tháng 7 2020 21:54 Viết bởi :
(1 Bình chọn)

1. CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; Gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; Thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; Xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

2. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

Được sử dụng các dịch vụ trên Internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật. Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng. Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan. Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập. Bằng việc đăng ký thành viên, bạn đã khẳng định rằng:

 • Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động của mình tại Biznet.vn.
 • Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc vi phạm pháp luật.
 • Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Chỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.
 • Không cố gắng truy nhập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của thành viên khác. Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng sẽ không tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát dưới bất kỳ hình thức nào:

 • Bất kỳ thông tin bất hợp pháp gây nguy hại, vi phạm pháp luật và đạo đức xã quốc gia hay nước ngoài;
 • Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp;
 • Các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt"… và các thông tin khác mà thành viên không mong muốn hoặc không cho phép vì mục đích thương mại;
 • Các thông tin sai và lệch lạc.
 • Thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

Bằng việc đăng tải thông tin, bạn đã cho phép chúng tôi quyền để sử dụng, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, dịch, tạo các tác phẩm dựa trên nội dung đó. Phân phát, thực hiện, trưng bày và quảng bá nội dung đó trên phạm vi toàn thế giới và/hoặc kết hợp nội dung đó với các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc kỹ thuật nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này mà không phải trả tiền bản quyền, có thể sử dụng vĩnh viễn, chuyển nhượng và chuyển giao hoàn toàn cho người khác.

3. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI

Biznet đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Biznet đã xây dựng và đảm bảo các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; Thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng; Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

Không cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định pháp luật; Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định khi có yêu cầu; Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Có hệ thống máy chủ của công ty được đặt tại Việt Nam ở địa chỉ Tầng 3, CMC Tower, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin tiện tử, mạng xã hội do công ty sở hữu.

Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp đã xây dựng Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân tại trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, bảo đảm không vi phạm các quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày tháng năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Chúng tôi có xây dựng và tuân thủ thep quy trình quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu về các thành viên tham gia phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp quản lý.

Có biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý để chủ động thực hiện việc ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm ngay khi tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh của người sử dụng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung thông tin vi phạm theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đảm các điều kiện về tên miền:

 • Dãy ký tự tạo nên tên miền không giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
 • Không sử dụng cùng một tên miền trùng với Trang thông tin điện tử tổng hợp của cùng một tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tên miền còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Cam kết Không sử dụng trang thông tin điện tử Biznet.vn với mục đích:

 • Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền chiến tranh xâm lược; Gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; Phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 • Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; Danh dự, nhân phẩm của công dân;
 • Chúng tôi cam kết việc thiết lập trang thông tin điện tử, việc cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trên trang Biznet.vn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về báo chí, pháp luật về xuất bản, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về bản quyền, pháp luật về quảng cáo và các quy định quản lý thông tin điện tử trên Internet.
 • Chúng tôi cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về việc thiết lập và xây dựng nội dung trang tin. Nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4. CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN VI PHẠM THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

Các nguyên tắc đối với người sử dụng

 • Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
 • Trường hợp hành vi vi phạm của người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Biznet sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
 • Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Các hình thức xử phạt

 • Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày
 • Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày
 • Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

 • Người sử dụng có hành vi lợi dụng Biznet nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.
 • Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Biznet người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo, giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân, gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.
 • Phá hoại hệ thống mạng xã hội Biznet: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
 • Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

 • Hành vi giao tiếp: Chat khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của Biznet để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm. Cá nhân sử dụng Micro để uy hiếp và khủng bố MC.
 • Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.
 • Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
 • Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau: 

 • Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.
 • Đăng tải video, âm thanh, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
 • Lôi kéo công đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.
 • Các hình ảnh video được Stearming, đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục.

5. CẢNH BÁO CHO NGƯỜI SỬ DỤNG CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

Biznet sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới ứng dụng hoặc web này hoặc các trang liên kết.

Biznet và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc người sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà người sử dụng gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên ứng dụng hoặc web, việc người sử dụng vi phạm TOS (Term of services), việc người sử dụng vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác hoặc việc người sử dụng vi phạm luật pháp hiện hành.

Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm các điều khoản trong TOS hoặc trái với các quy định của Biznet. Người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài ứng dụng hoặc web của thành viên.

Trên web của Biznet xuất hiện link web hoặc biểu tượng web khác, những web này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Biznet. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng web liên kết này. Biznet sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì web hoặc điểm đến nào ngoài trang www.Biznet.vn.

Biznet mong muốn trở thành sân chơi trực tuyến văn hóa, bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu người sử dụng phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua link báo vi phạm hoặc gửi email bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ của chúng tôi. Nếu có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng gửi email giải trình cho admin hoặc gọi tới tổng đài.

TOS này cùng với Quy định quyền riêng tư được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa người sử dụng và Biznet về việc người sử dụng sử dụng dịch vụ do Biznet cung cấp. Việc Biznet không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong TOS sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của TOS bị vô hiệu thì các điều khoản khác của TOS vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

6. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN MẠNG XÃ HỘI VỚI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI HOẶC VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC

Khi người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và được Biznet cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của Biznet thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ thỏa thuận sử dụng tài khoản Biznet này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác cũng phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm.

Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên web www.Biznet.vn , Biznet chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Biznet sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, Biznet sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của Biznet là quyết định cuối cùng. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thoả thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

7. CÔNG KHAI VIỆC CÓ HAY KHÔNG THU THẬP, XỬ LÝ CÁC DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

Kiểm tra việc cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho người sử dụng kinh nghiệm sử dụng an toàn. Bảng quy định bảo mật này đưa ra bộ sưu tập dữ liệu trực tuyến, những quy định và hoạt động sử dụng được áp dụng cho tất cả trang web của chúng tôi.

Bằng việc dùng trang web www.Biznet.vn, người sử dụng đã đồng ý sử dụng những quy định và những hoạt động được mô tả trong bảng này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên người sử dụng hãy kiểm tra lại theo định kỳ. Bảng quy định bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web www.Biznet.vn và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác. Việc người sử dụng truy cập, đăng ký, sử dụng trang web này có nghĩa rằng người sử dụng đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin người sử dụng cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến người sử dụng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên Biznet hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với người sử dụng để biết quan niệm của người sử dụng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra.

Thông tin cá nhân của người sử dụng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng hay cho những mục đích liên quan. Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân. Dữ liệu khách hàng của Biznet có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

Chúng tôi có một khu vực để người sử dụng có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào người sử dụng gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị hoặc liên hệ với người sử dụng để có thêm thông tin.

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác và tính bảo mật những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Cookies là những file nhỏ được download để ghi chép các hoạt động trong 1 web. Trang web Biznet sử dụng cookie để thu thập các thông tin dữ liệu thống kê, đẩy mạnh các tiện ích và cách bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng. Tuy nhiên cookie không ghi chép hết toàn bộ các thông tin cá nhân. Người sử dụng có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie.

Hầu hết những trang web liên quan tự động chấp nhận cookie, nhưng có thể người sử dụng thường thay đổi những sắp đặt để từ chối tất cả những cookie nếu người sử dụng thích. Thay vào đó, người sử dụng có thể thay đổi những sắp đặt để thông báo cho người sử dụng mỗi lần một cookie bị yếu và cho phép từ chối cookie trong một nền tảng cá nhân. Tuy nhiên, nếu người sử dụng chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở cho việc thực hiện và ảnh hưởng không tối đến kinh nghiệm của Người sử dụng trên trang web

8. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc liên hệ với một người.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bạn liên hệ với Biznet. Biznet và các công ty con của Biznet có thể chia sẻ thông tin cá nhân này với nhau và sử dụng thông tin tuân theo chính sách quyền riêng tư này. Thông tin này cũng có thể kết hợp với thông tin khác để cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi. Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân chúng tôi đã yêu cầu, nhưng nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân, trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hay trả lời bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể có.

Khi bạn chia sẻ nội dung của mình với gia đình và bạn bè bằng cách sử dụng dịch vụ của Biznet hoặc mời người khác tham gia vào dịch vụ hoặc diễn đàn Biznet, Biznet có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp về những người đó như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại. Biznet sẽ sử dụng những thông tin như vậy để thực hiện các yêu cầu của bạn, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ có liên quan hoặc vì mục đích chống lừa đảo

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập cho phép chúng tôi thường xuyên liên lạc với bạn về các thông báo thông tin mới nhất, cập nhật phần mềm và sự kiện sắp tới của Biznet. Nếu bạn không muốn có tên trong danh sách gửi thư của chúng tôi, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật tùy chọn của bạn.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để giúp chúng tôi tạo, phát triển, vận hành, cung cấp và cải thiện dịch vụ, nội dung và quảng cáo, cũng như vì mục đích ngăn chặn tổn thất và chống gian lận.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và liên lạc với khách hàng của Biznet.

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu theo hình thức bản thân nó không cho phép liên kết trực tiếp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin phi cá nhân vì bất kì mục đích nào. Dưới đây là một số ví dụ về thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng chúng:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã bưu điện, mã vùng, mã định danh thiết bị duy nhất, URL giới thiệu, vị trí và múi giờ nơi sử dụng sản phẩm của Biznet để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi.

Nếu chúng tôi kết hợp thông tin phi cá nhân với thông tin cá nhân thì thông tin được kết hợp đó sẽ được coi là thông tin cá nhân cho đến khi nào vẫn còn kết hợp.

Cookie và các công nghệ khác

Trang web của Biznet, các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác, email và quảng cáo có thể sử dụng “cookie” và các công nghệ khác như thẻ pixel và bọ web. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi người dùng, cho chúng tôi biết mọi người đã truy cập vào những phần nào của trang web, tạo thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm trên web.

Chúng tôi coi thông tin thu thập bằng cookie và các công nghệ khác là thông tin phi cá nhân. Tuy nhiên, trong phạm vi địa chỉ giao thức internet (IP) hoặc các định dạng tương tự được coi là thông tin cá nhân theo luật pháp địa phương, chúng tôi cũng coi những mã định danh này là thông tin cá nhân. Tương tự, trong phạm vi thông tin phi cá nhân được kết hợp với thông tin cá nhân, chúng tôi coi thông tin được kết hợp là thông tin cá nhân vì các mục đích của chính sách quyền riêng tư này.

Cũng như với hầu hết các dịch vụ internet, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin và lưu trữ trong tệp nhật ký. Thông tin này bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt và ngôn ngữ trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang web và ứng dụng giới thiệu và thoát, hệ điều hành, nhãn ngày/thời gian và dữ liệu luồng nhấp chuột.

Trẻ em

Trẻ dưới 14 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương theo quy định pháp luật có liên quan, không được phép tạo Biznet ID của riêng mình, trừ khi cha mẹ của trẻ đã đồng ý thông qua Chương trình Biznet ID cho học sinh hoặc là một phần của quy trình tạo tài khoản cho trẻ em. Ví dụ: Cha mẹ phải xem xét thỏa thuận Tiết lộ thông tin Biznet ID và đồng ý với thỏa thuận cho phép Biznet thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về con của bạn.

Nếu bất kỳ lúc nào cha mẹ cần truy cập, sửa hoặc xóa dữ liệu liên kết với tài khoản của họ hoặc Biznet ID của con họ, thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hotline hoặc email.

Biznet có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư của mình. Khi chính sách của chúng tôi có những thay đổi quan trọng, thông báo sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi cùng với chính sách quyền riêng tư được cập nhật.

Xem 1867 lần

Gửi bình luận

Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.