×

Thông báo

App cũ eBiznet đã hết hạn từ ngày 04/03/2021. Cài đặt ngay ứng dụng Insurance Channel để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App Insurance Channel Tại đây .

Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch (16)

Bảo hiểm du lịch

Đối tượng bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Phí bảo hiểm

Hỗ trợ

  • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam không giới hạn độ tuổi là hành khách đã có mã đặt chỗ (số vé) của hãng hàng không chuyên chở theo lịch trình.
Đối tượng BHDL
  • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam không giới hạn độ tuổi là hành khách đã có mã đặt chỗ (số vé) của hãng hàng không chuyên chở theo lịch trình.
Thời hạn BH
Quyền lợi bảo hiểm
Phí bảo hiểm

6 tháng - 70 tuổi

Đối tượng BHDL

6 tháng - 70 tuổi

1 ngày - 180 ngày

Thời hạn BH

1 ngày - 180 ngày

Lên đến 70000 USD
Chi phí y tế Lên đến.......70000 USD
Hỗ trợ cấp cứu Lên đến ....2500 USD

 
 
Quyền lợi bảo hiểm

Lên đến 70000 USD
Chi phí y tế Lên đến.......70000 USD
Hỗ trợ cấp cứu Lên đến ....2500 USD

 
 
Phí bảo hiểm

6 tháng - 70 tuổi

 
Đối tượng BHDL

6 tháng - 70 tuổi

 

1 ngày - 180 ngày

 
Thời hạn BH

1 ngày - 180 ngày

 

Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến............2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến......2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến........... 200 triệu

 
Quyền lợi bảo hiểm

Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến............2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến......2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến........... 200 triệu

 

289 nghìn - 9,3 triệu

 
Phí bảo hiểm

289 nghìn - 9,3 triệu

 

 6 tháng - 80 tuổi

 
Đối tượng BHDL

 6 tháng - 80 tuổi

 

1 ngày - 180 ngày

 
Thời hạn BH

1 ngày - 180 ngày

 

 Lên đến 2,5 tỷ
Chi phí y tế Lên đến.....................2,5 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến ............2,5 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến ...................225 triệu

 
Quyền lợi bảo hiểm

 Lên đến 2,5 tỷ
Chi phí y tế Lên đến.....................2,5 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến ............2,5 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến ...................225 triệu

 

275 nghìn - 6,6 triệu

 
Phí bảo hiểm

275 nghìn - 6,6 triệu

 
Trang 2 của 2