×

Các hỏi đáp về bảo hiểm du lịch

Thứ tư, 02 Tháng 12 2020 09:53 Viết bởi :
(0 bình chọn)

Câu hỏi1: Những trường hợp nào thuộc phạm vi loại trừ của Bảo hiểm Du lịch trong nước?
Trả lời: - Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nơi du lịch;

- Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật);

- Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy hay các chất kích thích tương tự khác;

- Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của Y, Bác sĩ điều trị;

- Chiến tranh, khủng bố.

 

Câu hỏi 2: Thời hạn bảo hiểm của một chuyến hành trình là bao nhiêu?
Trả lời: Bảo hiểm du lịch cho từng chuyến hành trình với thời hạn tối đa 180 ngày cho mỗi chuyến. Đối với các đơn bảo hiểm du lịch theo năm thì giới hạn cho một chuyến đi là 90 ngày.

 

Câu hỏi 3: Việc quên đóng phí bảo hiểm sau khi đăng ký mua bảo hiểm trực tuyến. Cần phải làm gì?
 Trả lời: Bảo hiểm du lịch là đơn bảo hiểm theo từng chuyến hành trình và phí bảo hiểm phải được nộp vào tài khoản của eBaohiem trước ngày khởi hành. Trong trường hợp quên nộp phí sau khi đăng ký trên trang web eBaohiem, bạn sẽ không được bảo hiểm và cần đăng ký lại đơn mới.

Câu hỏi 4: Có phải đóng thêm khoản phí/lệ phí nào ngoài phí bảo hiểm không?
Trả lời: Ngoài phí bảo hiểm, bạn sẽ không cần phải đóng thêm bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào khác để được tham gia bảo hiểm.

 

Xem 920 lần

Gửi bình luận

Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.