×

Bảo Việt - Bảo Việt An Gia

(1 Bình chọn)
  • Không mất thời gian
  • 15 ngày làm việc giải quyết
  • 24/7 tại 90 bệnh viện

Đối Tượng Bảo Hiểm 

Mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi.

Quy Tắc Bảo Hiểm

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: Quy tắc bảo hiểm Bảo Việt An Gia

Quyền Lợi Bảo Hiểm

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: Bảng quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt An Gia

Phí Bảo Hiểm

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: Biểu phí bảo hiểm Bảo Việt An Gia

 

Thông tin bổ sung

  • Chương trình bảo hiểm: Chương trình A (dưới 300 triệu)
  • Phí bảo hiểm: Dưới 3 triệu
  • Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
  • Công ty bảo hiểm: Bảo hiểm Bảo Việt
  • logo: logo
Xem 1180 lần

Gửi bình luận

Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.